Learn Vietnamese Online: Sense Verbs | Các động từ chỉ giác quan

Vocabs list | Các động từ trong video:

Nghe – Listen

Ngửi – Smell

Nếm – Taste

Hắt xì – Sneeze

Ho – Cough

Nhìn – See

Nháy mắt – Wink

Cười – Smile

Gật đầu – Nod

Lắc đầu – Shake one’s head

11/10/2021

You May Also Like…

Vietnamese lesson: Rice

Vietnamese lesson: Rice

What is RICE in Vietnamese? Is it lúa, thóc, gạo or cơm? Rice is a staple in many regions of the...

Learn Vietnamese Online: HÓNG

Learn Vietnamese Online: HÓNG

"Hóng" là một động từ được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là trên các trang...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments