Learn Vietnamese Online: Nhập gia tùy tục | When in Rome, do as the Romans do

[English below]

Đây là một câu thành ngữ với các yếu tố Hán Việt, trong đó:

“Nhập” nghĩa là gia nhập.

“Gia” có nghĩa là gia đình.

“Tùy” nghĩa là thuận theo, tuân theo.

“Tục” nghĩa là phong tục tập quán, văn hoá, lối sống.

Câu này có nghĩa là khi đến một nơi nào đó, có thể là một gia đình, một cộng đồng, một khu vực hay một quốc gia nào đó, chúng ta cần thuận theo phong tục tập quán, văn hóa của con người nơi đó mà cư xử, sinh sống sao cho phù hợp.

—————

This is an idiom with Sino-Vietnamese elements, in which:

“Nhập” means join.

“Gia” means family.

“Tùy” means to obey, to follow

“Tục” means the custom, culture or life style.

This proverb means that when we go to a certain place, a different house, region, country or a new working environment, we need to learn the customs, culture, behavior of the people to follow accordingly.

04/06/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments