Learn Vietnamese Online: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề

[Vietnamese below]

“Nghề” means job or career.

“Chín” (1) means well-cooked, thorough, in-depth, professional.

“Chín” (2) is the number following number 8.

“Một nghề cho chín” means a job that you are very good at.

“Còn hơn chín nghề” means it is better than doing 9 jobs.

“Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” là câu thành ngữ khuyên mọi người nên tập trung trau dồi và phát triển khả năng chuyên môn theo đúng nghề nghiệp của mình hơn là việc phân tâm bởi nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trong cùng một lúc mà lại không chuyên sâu ở một công việc nào.

“Một nghề cho chín còn hơn chín nghề” is an idiom advising people to focus on developing or mastering a career or a skill rather than dividing your time and effort to so many different things, for example, careers and skills, all at once and end up not being good any of them.

16/07/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments