Learn Vietnamese Online: Độc nhất vô nhị

[English below]

Đây là một câu tục ngữ Hán Việt, trong đó:

“Độc” nghĩa là độc đáo, có tính chất riêng, không giống hay trùng với người khác

“Nhất”nghĩa là một.

“Vô” nghĩa là không.

“Nhị” nghĩa là hai.

“Độc nhất vô nhị” dùng để ám chỉ đến con người/sự vật/sự việc gì đó rất hiếm, độc đáo, duy nhất, chỉ có một mà khó có thể kiếm ra bản thể thứ hai.

—————–

It is a Sino-Vietnamese proverb, in which:

“Độc” means unique, having its own characteristics, unlike others.

“Nhất” means one.

“Vô” means no, not.

“Nhị” means two.

“Độc nhất vô nhị” is used to refer to a person/thing that is very unique. It is hard to find the second one with the same characteristics/features.

11/08/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments