Learn Vietnamese Online: Đáo để

“Đáo để” is the dialect often used in the Northern region of Vietnam with these meanings:
“Đáo để” là phương ngữ thường được dùng ở vùng Bắc Bộ với các cách dùng sau đây:
– “Đáo để” is an adjective used to refer to those who are quite clever and smart in daily communication.
Tính từ “đáo để” dùng để chỉ những người (thường là phụ nữ) khá khôn lanh trong ăn nói, thường không chịu thua kém hay nhường nhịn ai.
For example:
Con bé đáo để lắm.
She is really wise her way.
– “Đáo để is an adverb to indicate the high degree of an adjective which means “very”
Phó từ “đáo để” có nghĩa như rất, lắm để chỉ mức độ cao của tính từ.
For example:
Món này ngon đáo để 😊 Món này ngon lắm đấy)
This dish tastes really good.

21/02/2022

You May Also Like…

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

Vietnamese Cuisine: Cocktail Phở

[English below] Cocktail là một loại thức uống được pha trộn, chứa rượu. Tại Hà Nội, có một loại...

VLS’ Student: TK Nguyễn

VLS’ Student: TK Nguyễn

We're so proud that our student, TK Nguyen, used 100% Vietnamese for a 40-minute interview....

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments