Learn Vietnamese Online: Cooking Pot | Dụng cụ nhà bếp

Vocabs | Từ vựng trong video:

– Nòi cơm điện: Rice cooker

– Nồi/xoong: Cooker

– Chảo: Pan

– Tô: Large bowl

– Chén/Bát: Bowl

– Đĩa: Plate

– Đũa: Chopsticks

– Muỗng/thìa: Spoon

– Nĩa: Fork

– Vá/muôi: Ladle

– Vá múc cơm: Rice scoop

– Xẻng: Stir-fry shovel

– Dao: Knife

– Dao hai lưỡi: Double edged knife

– Dao nạo: Peeler

– Kéo: Scissors

#VLS #vlstudies #vietnamese #cooking #cookingpot #kitchen #kitchenutensils

27/10/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments