Learn Vietnamese Online: BÁN CÁI

[English below]
“Bán cái” là một từ ngữ địa phương quen thuộc và được dùng nhiều ở khu vực miền Trung. Từ này có nghĩa là bạn đẩy công việc và trách nhiệm của mình cho người khác, dù trước đó, đây là công việc mà ai đó đã giao cho bạn.
Ví dụ:
Mẹ: Con làm xong việc mẹ đã giao chưa?
Con: Con bán cái cho em trai rồi
(nghĩa là “Con đẩy qua cho em trai làm rồi”)
—————–
“Bán cái” is a local word that is similar and frequently used in the Central region of Vietnam. This word means that you throw your work and responsibilities onto someone else, even though it was a job that you were assigned before.
Example:
Mother: Have you done the chores that I told you?
Child: I “bán cái” to the younger brother
(which means “I passed them all to the younger brother”)

31/05/2022

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments