Learn Vietnamese Online: An cư lạc nghiệp

[English below]

Đây là một thành ngữ Hán Việt, trong đó:

“An” nghĩa là yên ổn, ổn định.

“Cư” nghĩa là ở, sinh sống, cư trú.

“Lạc” nghĩa là vui vẻ.

“Nghiệp” nghĩa là sự nghiệp, công ăn việc làm.

Thành ngữ này có nghĩa là phải có nơi ở, có cuộc sống ổn định thì mới có thể chuyên tâm mà lao động, làm việc và đầu tư cho sự nghiệp.

——————

This is a Sino-Vietnamese idiom in which:

“An” means peace, stability

“Cư” means to live, to reside

“Lạc” means happy

“Nghiệp” means career, job

This idiom means that you must have a place to settle down to be able to focus on your labor and work and to be dedicated to the career development.

#vls #베트남어학교 #베트남어아카데미 #vietnameseforeigner #hoctiengvietonline #idiom #proverb

25/06/2021

You May Also Like…

Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] "Xỉn" là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để...

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

"Ăn diện" hay có thể nói vắn tắt là "diện" nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi...

VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni - học viên người Hàn Quốc - đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7...

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments