Lễ Thất Tịch or “Valentine’s Day of Asia”

Lễ thất tịch ở Việt Nam

The legend of Lễ Thất tịch

Thất Tịch also known as Mr. Ngâu and Mrs. Ngâu Day happens on the Lunar 7th of July every year.

In the past, this ceremony existed in both people’ life and royal court:

– In people’s life, this ceremony was considered as the female housework ceremony, people offered fruits and traditional cakes to the Moon to pray for the ability of doing housework well and a beautiful love.

– In the palace of King, all the officials was offered gifts.

The lunar July usually has a lot of rain, especially in the North of Vietnam, which has been considered as the tear of the Ngâu couple because they had to be apart and could only meet once a year on this day. Therefore, Vietnamese people often abstain from celebrating the weddings or important ceremonies on this day with the hope of not having a sad ending like the Ngâu couple.

Lễ Thất Tịch hay còn gọi là Ngày ông Ngâu bà Ngâu, rơi vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm. Trước đây, Lễ này tồn tại trong dân gian và cung đình với cách thức như sau:

– Trong dân gian, ngày này sẽ được xem như lễ nữ công gia chánh của nữ giới, người ta sẽ bày trí trái cây, quà bánh trước ông Trăng để mong cầu được đủ tài nội trợ, tình duyên đẹp.

– Trong cung đình, Vua sẽ ban quà bánh cho quan viên.

Tháng 7 âm lịch thường có mưa ngâu nhiều, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam, tương tuyền đây là giọt lệ của vợ chồng Ngâu, họ phải xa cách nhau và chỉ có thể gặp nhau 1 lần 1 năm vào ngày này. Do đó, người Việt thường kiêng không tổ chức đám cưới hoặc những lễ nghi quan trọng vào ngày này để tránh bị kết cục như vợ chồng ông bà Ngâu.

Lễ Thất tịch in modern life

In modern life, “Thất tịch” is no longer an important holiday for Vietnamese people, many young people do not even fully understand the meaning of this day. However, in the day that is considered as the “Valentine’s Day” of Vietnam, many Vietnamese people still keep the habit of going to pagodas or temples to pray for love, happiness and good health.

In recent years, Vietnamese young people have spread rumors about eating red bean sweet soup to pray for love, but in fact, this is not a tradition of Vietnam but China, according to which people will eat “hồng đậu” that is not the same thing with “đậu đỏ” of Vietnam.

Trong cuộc sống hiện đại, đây không còn là một ngày lễ quan trọng đối với người dân Việt Nam, nhiều bạn trẻ thậm chí cũng không hiểu rõ hết về ý nghĩa của ngày này. Tuy nhiên trong được coi như “Valentine’s Day” của Việt Nam thì nhiều người Việt vẫn giữ thói quen đến chùa, đền để cầu xin tình duyên, hạnh phúc viên mãn và sức khỏe.

Những năm gần đầy, giới trẻ Việt truyền tai nhau về việc ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên, tuy nhiên thực chất đây không phải là truyền thống của Việt Nam mà là của Trung Quốc, theo đó họ sẽ ăn hồng đậu vào ngày này để cầu xin tình duyên tốt đẹp. Trong khi đó, đậu đỏ Việt Nam và hồng đậu của Trung Quốc là hai loại hoàn toàn khác nhau.

04/08/2022

You May Also Like…

guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
tutorial trade binance
tutorial trade binance
8 months ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Создание учетной записи в binance
Создание учетной записи в binance
6 months ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/ru/register-person?ref=S5H7X3LP

binance Konto erstellen
binance Konto erstellen
4 months ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/de-CH/register?ref=P9L9FQKY

nimabi
nimabi
10 days ago

Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi