Intercultural Competence Workshop by anh John Knipfing

It is an honor and pleasure of VLS’s team to attend anh John Knipfing workshop about Intercultural competence on November 24, 2022 at VLS District 1 office.

Vào ngày 24/11/2022 vừa qua, VLS rất vui được tham dự workshop về Tư duy đa văn hóa của anh John Knipfing. Anh John đã ở Việt Nam được 3 năm và theo học tiếng tại VLS trong hơn 6 tháng qua.

What is the workshop about?

In this workshop, anh John introduced us the important role of culture in the way we communicate and interact with people from different geographic regions. We also learned how to understand and define culture in terms of deep and surface aspects.

Trong buổi workshop này, anh John đã giới thiệu với VLS tầm quan trọng của văn hóa trong cách chúng ta giao tiếp và tương tác với mọi người từ các vùng địa lý khác nhau. Chúng tôi cũng đã học cách phân định và định nghĩa văn hóa ở khía cạnh bề sâu và bề nổi.

What we learned at the workshop?

Furthermore, anh John shared the differences between distinct cultures such as comparing Vietnamese and American culture. From anh John workshop, we understand and empathize with students who came from distinct cultures to help them adapt in Vietnamese culture and improve their studying of the Vietnamese language. Thank you anh John for hosting a wonderful and valuable workshop for VLS’s team.

Let’s take a look at some beautiful photos of an ardent discussion and sharing between anh John and VLS’s team at the workshop.

Learn more about Vietnamese language courses at VLS: https://vlstudies.com/dynamic-vietnamese/

Thêm vào đó, anh John còn chia sẻ về sự khác biệt giữa các nền văn hóa khác nhau. Qua đó, chúng tôi biết rõ hơn cách thấu hiểu và đồng cảm với những sinh viên, khách hàng, đối tác đến từ các nền văn hóa khác nhau nhằm giúp họ thích nghi với văn hóa Việt Nam và cải thiện việc học tiếng Việt của họ.

Một lần nữa, VLS cảm ơn anh John đã tổ chức một buổi workshop rất ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho đội ngũ của VLS.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp về buổi thảo luận và chia sẻ sôi nổi giữa anh John và đội ngũ VLS tại workshop.

Hãy đến với Vietnamese Language Studies ngay hôm nay để không chỉ học tiếng Việt mà còn cả văn hóa, truyền thống, ẩm thực, con người và rất nhiều điều thú vị khác của Việt Nam. Vietnamese Language Studies (VLS) là một trong những trung tâm hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho người nước ngoài và Việt Kiều.

Join Vietnamese Language Studies (VLS) today to not only learn Vietnamese language but also Vietnamese culture, traditions, history, cuisine, people and many other interesting aspects of Vietnamese. As a leading Vietnamese language center in Ho Chi Minh City (Saigon), we offer a wide selection of personalized online and in-person Vietnamese language lessons ranging from beginner to advanced levels. Contact us today to not only learn more about our Vietnamese programs but also join our community of expatriates, businesses, organizations, international students, travelers, overseas Vietnamese and local Vietnamese.

02/12/2022

You May Also Like…

guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
creek gate io
creek gate io
6 months ago

After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.