The #5 meetup of Vietnamese Circle | Vietnamese Club in HCMC

The #5 meetup of Vietnamese Circle | Vietnamese Club in HCMC

Vietnamese Circle là câu lạc bộ dành cho những ai đang học tiếng Việt do VLS tổ chức. Tại đây, những người tham gia sẽ được học về một chủ đề thú vị và áp dụng ngay những từ vựng, cấu trúc đó với những người bạn mới của mình. VLS hy vọng những người tham gia đã có...