2022 Vietnamese Teacher Training at VLS

Tuần trước, các giáo viên mới của VLS đã thực hiện kỳ thi cuối khóa và tổng kết khóa đào giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại VLS chi nhánh Quận 1. Trong 3 tháng qua, các giáo viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp dạy tiếng Việt...
April’s Lakeside Wonders Camping Trip | Post-event

April’s Lakeside Wonders Camping Trip | Post-event

We wish the trip lasted a bit longer so we could have more time to enjoy the beautiful sunset, the crackling bonfire, the cool summer breeze, the exciting games and the flavorful local dishes with you. While our hearts are still beating with joy and our heads are...
Handayani Putri

Handayani Putri

The place is nice for learning Vietnamese language. They provide private lessons…so it’s only me and my teacher in the small classroom. It’s enough though.
Merry Christmas and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year!

At this wonderful time of the year, VLS would like to send our warm wishes to all of you. We wish you and your family health, happiness, and peace this Christmas and in the coming New Year. Don’t forget to contact us for a Christmas Gift Card for yourself and...
VLS’ Students: Anh Justus

VLS’ Students: Anh Justus

Anh Justus học tiếng Việt cùng VLS từ năm 2017 đến nay. Anh là một trong những học viên thông minh, hài hước và rất tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Mấy ngày trước, anh đã tham gia 1 cuộc thi “thuần Việt” – Hương sắc ngày xuân và còn...