Learn Vietnamese Online: Xéo sắc

Learn Vietnamese Online: Xéo sắc

[English below] “Xéo” dùng để ám chỉ cách nói có ẩn ý, thâm sâu. “Sắc” có thể hiểu là sắc bén. Khi kết hợp 2 từ này lại, ta có cụm từ “xéo sắc” dùng để chỉ cách nói có ẩn ý và gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Ví dụ: – Nhỏ đó xéo sắc...

Learn Vietnamese and Enjoy Our Summer Gift

Speaking the local language makes it possible to explore miles beyond your doorstep.  Whether you came to Vietnam to work, study, travel or start a fresh life, we’re here to help turn your stay into the most enriching and rewarding life experience.  Let’s start off...
Learn Vietnamese Online: XỈN

Learn Vietnamese Online: XỈN

[English below] “Xỉn” là từ địa phương được dùng nhiều ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, dùng để chỉ trạng thái không tỉnh táo sau khi tiêu thụ một lượng cồn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Người Việt Nam có một số cụm từ thú vị để diễn tả sự...
Learn Vietnamese Online: Ăn diện

Learn Vietnamese Online: Ăn diện

“Ăn diện” hay có thể nói vắn tắt là “diện” nghĩa là chăm chút cho vẻ bề ngoài, đặc biệt là khi đi đến những sự kiện quan trọng. “Ăn diện” or “diện” is to take care of your appearance, especially when going to important...
VLS’ Student: Yeni

VLS’ Student: Yeni

[English below] Yeni – học viên người Hàn Quốc – đã theo học tiếng Việt tại VLS chi nhánh Quận 7 được hơn 1 tháng qua. Yeni hiện đang làm trong ngành quảng cáo truyền thông. Dưới đây là bài viết đầu tiên mà Yeni viết trong quá trình học tiếng Việt với cô...