Learn Vietnamese Online: Toang

Learn Vietnamese Online: Toang

[English below] “Toang” là từ dùng để chỉ tiếng động khi đồ vật rơi vỡ.Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay dùng “toang” như một từ lóng ám chỉ sự đổ vỡ, sự mất mát, sự hủy bỏ hay không thành của một kế hoạch nào đó.—————“Toang”...
Vietnamese Culture: Múa rối nước | Water Puppetry

Vietnamese Culture: Múa rối nước | Water Puppetry

Originated in the villages of the Red River Delta area of northern Vietnam, water puppetry (Múa rối nước) is a tradition that dates back as far as the 11th century. Today’s Vietnamese water puppetry is a unique variation on the ancient Asian puppet tradition. How the...
Vietnamese Culture: Vietnamese Dining Etiquettes in a Family Meal

Vietnamese Culture: Vietnamese Dining Etiquettes in a Family Meal

When you have a Vietnamese friend or two, there will be occasions where they will invite you to their home to have a family meal with them. What should you do at those times? Luckily for you, we have some tips. Firstly, check by the front door when you enter the house...
Vietnamese Culture: “Bánh” wrapped in banana leaves

Vietnamese Culture: “Bánh” wrapped in banana leaves

[English below] Với nền văn mình lúa nước lâu đời, không quá ngạc nhiên khi ở Việt Nam có rất nhiều các loại quà bánh được làm từ gạo hay bột gạo, và đặc biệt là hầu hết các loại bánh này đều được gói trong lá chuối hoặc lá dong. With a long-time culture of wet rice...
Learn Vietnamese Online: Giận tím người

Learn Vietnamese Online: Giận tím người

[English below]Giận tím người – Super angry“Giận tím người” dùng để chỉ trạng thái bực bội, tức giận mà không thể làm gì để giải tỏa cơn giận đến mức tím người, tím mặt.”Giận” means “angry””Tím” means “purple””Người” means...