Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

Learn Vietnamese Online: Quốc lộ

[English below] “Quốc lộ” là một từ gốc Hán Việt trong đó: “Quốc” nghĩa là đất nước “Lộ” nghĩa là đường đi lại. Từ quốc lộ là một danh từ dùng để chỉ những con đường lớn nối liền giữa các tỉnh thành do chính phủ quản lý. Việt Nam có tổng cộng 128 quốc lộ, trong đó...
Vietnamese Culture: Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ)

Vietnamese Culture: Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ)

Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ) “Đoan” là mở đầu/”Đoan” means beginning. “Ngọ” là giữa trưa (từ 11 đến 13 giờ)/”Ngọ” is the time frame between 11 and 13 o’ clock. Người Việt xưa tin rằng trong hệ tiêu hóa có chứa rất nhiều sâu...
Tiếng lóng | Slang: Anh hùng bàn phím

Tiếng lóng | Slang: Anh hùng bàn phím

Anh hùng bàn phím là cụm từ được giới trẻ Việt dùng để chỉ những người hay bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội (họ sẽ phải gõ những bình luận/quan điểm này bằng BÀN PHÍM điện thoại hay máy tính) một cách hùng hồn, nhiều lý lẽ, không sợ ai (ANH HÙNG) nhưng có thể ở ngoài...
Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

Learn Vietnamese Online: Bán tín bán nghi

[English below] Cụm từ này gồm các thành phần có nguồn gốc Hán Việt: “Bán” nghĩa là một nửa. “Tín” nghĩa là tín nhiệm, tin tưởng. “Nghi” nghĩa là nghi ngờ. Bán tín bán nghi nghĩa là nửa tin nửa ngờ vực, nghi ngờ về độ chính xác của một việc gì đó. Ví...