Blogs

Learn Vietnamese Online: Tiếng lóng | Slang: Thảo mai

Learn Vietnamese Online: Tiếng lóng | Slang: Thảo mai

“Thảo mai” được dùng để chỉ những người bề ngoài luôn cười nói vui vẻ theo đủ kiểu để làm người khác hài lòng dù điều nói ra đó có thể là không có thật trong lòng mình.

Vietnamese Culture: Giỗ tổ Hùng Vương

Vietnamese Culture: Giỗ tổ Hùng Vương

The Hùng Kings Temple Festival is a display of Vietnamese culture and national pride in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding fathers of the nation.