Blogs

Vietnamese Culture: Xích lô

Vietnamese Culture: Xích lô

Cyclo is a means of transporting passengers and goods that has been existed for a long time in the daily life of Vietnamese people.

Learn Vietnamese Online: Tiếng lóng | Slang: Thảo mai

Learn Vietnamese Online: Tiếng lóng | Slang: Thảo mai

“Thảo mai” được dùng để chỉ những người bề ngoài luôn cười nói vui vẻ theo đủ kiểu để làm người khác hài lòng dù điều nói ra đó có thể là không có thật trong lòng mình.