Vietnamese Culture: Christmas Ceremony in Vietnam

Vietnamese Culture: Christmas Ceremony in Vietnam

Lễ Giáng sinh là ngày lễ phổ biến của những người theo Kitô giáo như Công giáo và Tin lành. Lễ Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức ở VIệt Nam do bà Maria Mađêlêna Minh – Đức Vương Thái Phi (vợ Chúa Nguyễn) chủ toạ. Những năm gần đây, lễ giáng sinh trở nên vô...
Golden Bell Challenge | Teachers’ Day

Golden Bell Challenge | Teachers’ Day

How much do you know about Vietnam? How much of a challenger are you? Let’s test your knowledge about and love for Vietnamese language, culture, traditions, people, etc. through a set of questions about daily life things in Vietnam. Join your friends and fellow...
So You Think You Can Teach Contest | Teachers’ Day

So You Think You Can Teach Contest | Teachers’ Day

In honor of all dedicated educators at Vietnamese Language Studies (VLS) and educators across the globe, we are delighted to host the So You Think You Can Teach Contest to celebrate the upcoming Teacher Appreciation Day. This time, the roles are reversed. You are...
2020 Craft-a-thon Contest | Teacher’s Day

2020 Craft-a-thon Contest | Teacher’s Day

Let your paint strokes or any kind of art material befriend your creativity.Let your creativity be a colorful message to your teachers. Theme: Teacher Appreciation DayMaterials: Your choiceSubmission Deadline: November 16, 2020Submission Location: You can submit your...
2020 Essay Writing Contest | Teachers’ Day

2020 Essay Writing Contest | Teachers’ Day

In honor of all dedicated educators at Vietnamese Language Studies (VLS) and educators across the globe, we are very delighted to hold a Teacher Appreciation Day Writing Contest to celebrate the upcoming Teachers’ Day 20/11. CELEBRATE with us and take this opportunity...
Learn Vietnamese Online: Hóc bà tó

Learn Vietnamese Online: Hóc bà tó

[English below] Hóc bà tó là một cụm từ được người dân miền Tây Nam bộ sử dụng để chỉ nơi xa xôi, vắng vẻ. “Hóc” là một từ cổ chỉ dòng nước nhỏ. Hóc Bà Tó chỉ dòng nước nhỏ/rạch nhỏ mang tên “Bà Tó”. Trước kia, “hóc” thường ở giữa...