About VLS | 2021 | Vietnamese Language Institute in HCMC

About VLS | 2021 | Vietnamese Language Institute in HCMC

With almost 3 decades of continuous teaching methodology improvement, a panel of rigorously trained teachers and proven learning results, Vietnamese Language Studies is one of the leading institutions that provide personalized Vietnamese language and culture education...
Từ đông âm khác nghĩa | Homophones: THƠM

Từ đông âm khác nghĩa | Homophones: THƠM

1. Thơm (verb): kiss Mẹ THƠM lên trán em bé. The mother kisses on the baby’s forehead. 2. Thơm (noun): pineapple Canh chua mà thiếu THƠM thì đâu còn ngon nữa. Pineapple is a must in Vietnamese sour soup. 3. Thơm (adj): fragrant, aroma Hoa hồng rất THƠM. Roses are...
Learn Vietnamese Online: Vạn sự khởi đầu nan

Learn Vietnamese Online: Vạn sự khởi đầu nan

[English below] Đây là một thành ngữ Hán Việt, trong đó: “Vạn” nghĩa là nhiều. “Sự” nghĩa là sự việc. “Khởi đầu” nghĩa là sự bắt đầu của một việc gì đó. “Nan” có nghĩa là gian nan, khó khăn, vất vả. “Vạn sự khởi đầu nan” nghĩa là khi bắt...
Learn Vietnamese Online: Lực bất tòng tâm

Learn Vietnamese Online: Lực bất tòng tâm

[English below] Đây là một câu tục ngữ Hán Việt, trong đó: “Lực” nghĩa là nguồn lực như năng lực, sức lực, tài lực, nhân lực, … “Bất” nghĩa là không. “Tòng” nghĩa là phục tùng, nghe theo. “Tâm” nghĩa là ý muốn trong lòng Câu này được dùng...
Vietnamese culture: Cà phê sáng – văn hóa uống cà phê của người Việt

Vietnamese culture: Cà phê sáng – văn hóa uống cà phê của người Việt

[English below] Nếu đi dọc các đường phố Việt Nam, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng quán cà phê từ bình dân đến sang trọng, lý do là bởi việc uống cà phê đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cà phê được du nhập vào Việt Nam bởi người Pháp...