General Accountant - Kế toán tổng hợp

1. Mô tả công việc:

- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ (bộ phận bán hàng và thủ quỹ), dữ liệu chi tiết
và tổng hợp.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết (ERP hỗ trợ).
- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán mỗi ngày.
- Theo dõi tài khoản ngân hàng, và giao dịch.
- Lập uỷ nhiệm chi
- Tính lương cho toàn Công ty.
- Tính hoa hồng cho các bộ phận có liên quan.
- Lên báo cáo tài chính tháng, quý, năm (có ERP hỗ trợ).
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của công ty, của Pháp
luật, có lợi cho Công ty;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu công ty.
- In sổ sách vào cuối tháng.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
- Xuất hóa đơn đỏ mỗi ngày theo yêu cầu của bộ phận bán hàng.
 
2. Cấp báo cáo: Kế toán trưởng
 
3. Yêu cầu công việc:
 
- Trình độ tối thiểu cao đẳng tài chính kế toán
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong ngành giáo dục
- Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;
- Lập thành thạo BCTC.
- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán. Biết sử dụng phần mềm ERP là
một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
- Trung thực, nhiệt tình, cẩn trọng, hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;
 
4. Lương và phúc lợi:
 
- Lương hấp dẫn
- Các khoản bảo hiểm theo luật định
- Thưởng cuối năm theo năng lực
- Nghỉ dưỡng hàng năm
- Khám sức khoẻ định kỳ
- Và những khoản khác theo chính sách chung của công ty
 
5. Hồ sơ bao gồm:
 
- Đơn xin việc nêu rõ quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc.
- Các bằng cấp liên quan
 
6. Người nhận hồ sơ: Ms Tố Anh - recruitment@vlstudies.com.
 
7. Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2018

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55 | 0934 04 46 69 | 0911 63 22 77 (Available 24/24)

 

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0869 098 049 (Available 24/24) - nhu.le@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype