Teacher training program for teaching Vietnamese to foreigners – March 22nd 2017

Posted: Wednesday, March 22, 2017

Learning Vietnamese in Ho Chi Minh City – Live in Vietnamese

TEACHER TRAINING PROGRAM FOR TEACHING VIETNAMESE TO FOREIGNERS – March 22nd 2017

Today, VLS proudly began a new course of “The 22nd teacher training program for teaching Vietnamese to foreigners”

  • Our Instructors include:

- Ms Ronnie Hills – a highly experienced English teacher and an expert in Language Teaching Methodology.

- Ms Võ Thị Thanh Bình – the Director of VLS.

- And many other highly experienced staff of VLS.

  • After the course, we aim to equip our future teachers with:

- Advanced perceptions of Vietnamese language (vocabulary, grammar, phonology...).

- Improved explaining and communication skills.

- Up-to-date methods of effective language teaching, Vietnamese in particular.

- Professional team-work skills.

Beside, this is also a great opportunity to become a Vietnamese teacher here at VLS and join us in the mission of spreading the love of Vietnamese language and Vietnamese culture to all the foreigners.

_VLS Team_

-------------------------------------------------------------

Khai giảng LỚP ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – 22 tháng 3 năm 2017

Hôm nay, VLS rất vui mừng được khai giảng khóa “đào tạo giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài” lần thứ 22.

Tham gia giảng dạy là cô Võ Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng trường tiếng Việt Sài Gòn VLS, cô Ronnie Hills – giáo viên tiếng Anh dày dạn kinh nghiệm và là chuyên gia về phương pháp giảng dạy ngôn ngữ, và những giáo viên có kinh nghiệm đang giảng dạy tiếng Việt tại VLS.

Qua khóa học, học viên sẽ hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Việt Nam, phát triển kỹ năng giải thích và giao tiếp cũng như học hỏi được những phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ mới và hiệu quả.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội trở thành một giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại VLS, đem niềm yêu thích tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đến các học viên người nước ngoài.

_VLS Team_

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype