Táo quân - Kitchen Gods 2018

Posted: Thursday, February 8, 2018

Learn Vietnamese in Ho Chi Minh City - Live in Vietnamese

 

Mọi người có biết cách Táo Ông và Táo Bà rời nhà mình để bay về Trời như thế nào không?

Hãy xem Táo VLS, Táo Mitsubishi Việt Nam, Táo Ego Pulse, Táo Aeon Mall nha. 
23 Tháng Chạp rồi, các gia đình Việt Nam chuẩn bị đón Tết đi nha!

 

Do you know how Kitchen Gods (Mr. & Ms. Táo) leave their home for the Heaven?

Let's watch Mr./Ms. Táo of VLS, Mitsubishi Vietnam, Ego Pulse, Aeon Mall. 
It is the 23rd December of lunar calendar, Vietnamese families - get ready for Tet!

 

Watch last year's video here
Why they are called Kitchen Gods? Find out here.

#Tet #VLS #LearnVietnamese #TaoQuan #Tao #Tetholiday #Vietnam

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype