Southern dialect - Một số phương ngữ thông dụng của dân Sài Gòn và người miền Nam

Posted: Thursday, March 16, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

1. Chèn đét ơi / Mèn đét ơi / Chèn ơi = ngạc nhiên (kiểu như “Trời đất ơi!”)

 

Chèn đét ơi / Mèn đét ơi / Chèn ơi = Surprise (like “Oh My God”)

VD:                 Chèn đét ơi, đi đâu về khuya dữ vậy, con? (Oh my god, why do you go home you so late?)

 

2. Dzô dziên = vô duyên, không biết cách cư xử lịch sự

 

Dzô dziên = insensitive, not knowing how to behave

VD:                 Người đâu mà dzô dziên quá trời! (What an insensitive person!)

 

3. Ghê = rất (tùy theo ngữ cảnh và âm điệu thì nó mang ý nghĩa là khen hoặc chê)

 

Ghê = Extremely (depending on the situation and the tone, it has the meaning of compliment or criticism)

VD:                 Bài hát này hay ghê á. (This song is extremely good)

                       Món này nó nấu thấy ghê. (This dish is extremely awful)

 

4. Tới = đến (người miền Nam và người Sài Gòn ít khi dùng chữ “đến” mà dùng chữ “tới” khi nói chuyện, “đến” thường chỉ dùng trong văn bản)

 

Tới = Arrive (the southerners and Saigonese usually use the word “tới” instead of “đến” when talking, “đến” is only used in text.)

VD:                 Xin lỗi, em tới trễ một chút. (Sorry, I arrived a little late)

 

5. Thiệt hôn? = Thật không? (ngạc nhiên)

 

Thiệt hôn? = Really?(surprise)

VD:                 Thiệt hôn? Nó có chồng rồi hả? (Really? She married already?


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype