Learning Vietnamese: Biết chết liền!

Posted: Monday, March 20, 2017

Learn Vietnamese online - Live in Vietnamese

 

Biết chết liền - Hell if I know

 

“Biết chết liền” được sử dụng khi người nói không có khái niệm, không có thông tin hay không biết về chủ đề đang nói.

Hiện nay, cụm từ này đã và đang được giới trẻ sử dụng rất nhiều trong cuộc sống thường ngày và chỉ dành cho những người bạn, những người thân thiết.

- Đây là cái gì?

- Biết chết liền!

----------------------------------------------

Biết chết liền - Hell if I know

“Biết chết liền” is used when the speaker have absolutely no idea about the topic.

Nowadays, many young people in Vietnam apply these phrases in these daily conversation. And it’s only used for friends or people who is very closed to the speaker.

- What is this?

- Hell if I know !

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype