Learn Vietnamese: "Thôi! Kì lắm mợi" - "Thôi! Kì lắm"

Posted: Wednesday, January 10, 2018

Learn Vietnamese online: "Thôi! Kì lắm mợi" - "Thôi! Kì lắm"

 

“Mợi” is a slang word of Southern people meaning “mày – you”. 
Kỳ means weird/awkward.
When a Saigonese feels shy or wants to refuse an offer in an indirectly way, they will use this exclamation.

Ex: 
A: Mất điện thoại rồi hả? Lấy của tui xài nè!
B: Thôi! Kì lắm mợi!
(A: Did you lose your phone? Here, take mine!
B: Nah, it’s okay.)
----
A: Cô gái kia xinh quá kìa! Lại bắt chuyện đi!
B: Thôi! Kì lắm!
(A: That girl is so pretty! Go on, ask her!
B: Nah...It’s awkward!)

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype