Learn Vietnamese: Thảo mai

Posted: Wednesday, July 12, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

Thảo mai (tính từ - adjective)

Thảo mai được định nghĩa là che giấu cảm xúc thật với vẻ ngoài non nớt, ngây thơ, giả tạo . Từ này để nói về những người sống 2 mặt lúc này lúc khác. Và đây cũng là một cách để nói giảm nói tránh, nói một cách nhẹ nhàng khi muốn nói người khác giả tạo.

Thảo mai is defined as hiding someone’s true feeling behind their unconvincing and false cover. This word is normally used to refer to an untruthful person. It is a way to indirectly and jokingly tell somebody that they’re fake.

 

 For example, you can use it in the phrase:

  • Giọng thảo mai: untruthful voice.
  • Đồ thảo mai: (negative) double-faced person.

 Ví dụ:

Nghe giọng thảo mai quá!

Bớt thảo mai đi nha! 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype