Learn Vietnamese online: Kệ + personal pronoun!

Posted: Monday, October 30, 2017

Learn Vietnamese online: Kệ + personal pronoun!
 

  • When you someone response "kệ + second personal/ third personal pronoun" to you, it means that they decide not to care about you/them anymore.

Or if they say "kệ + first personal pronoun/name", it means they want you to stop minding their business.

  • If someone uses the structure: "Kệ + third personal pronoun + đi!", it means they want you to mind your own business and not to care about other's people business.

Ví dụ:
1.
(Anh Tuấn Anh và bạn gái đang cãi nhau)
Anh Tuấn Anh: Em ơi, anh xin lỗi..Anh sai rồi!
Bạn gái: Kệ anh!
2.
Em Oanh: Tại sao anh/Viên lại ăn nhiều vậy?
Anh Viên: Kệ anh/Viên!
3. 
Em Thảo: Chị Oanh ơi, anh Viên chưa có người yêu luôn kìa!
Chị Oanh: Kệ anh Viên đi!

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype