Learn Vietnamese: Hơi bị...

Posted: Monday, August 7, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

Every era needs new words that fit the time; similarly, young Vietnamese have developed new words online and in the workplace that reflect new meanings. For example, the word “hơi” has a slightly negative meaning.

One could say hơi xa (a little too far), hơi mắc (a little too expensive)

Similarly, “bị” is used in front of words describing unexpected or unfortunate situations such as bị bệnh (sick), bị la (be shouted at), bị tai nạn (get into an accident).

However, interestingly, young Vietnamese have combined these two words into a positive word. Nowadays, you can hear  teenagers and young adults using the word “hơi bị…,” which now means “really (adjective).”

Examples:

+ Chị mua đi. Giá như vậy là hơi bị rẻ rồi.

+ Ừm, món này hơi bị ngon đấy.

+ A: Chị thấy em hôm nay sao?

   B: Áo đầm mới hả? Trông hơi bị được đấy.


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype