Learn Vietnamese: Dễ Sợ

Posted: Monday, September 25, 2017

Learn Vietnamese online – Live in Vietnamese

Dễ Sợ

Don’t misunderstand, this word isn't used to describe the fear (sợ). The Saigon people usually use “dễ sợ” when encountering interesting and unexpected things. So when you hear someone respond to you using “dễ sợ”, keep in mind that they just surprise.

 

Ví dụ/ Examples:

1. 
- Nhìn cái vòng vàng tui mới mua nè! Đẹp không?
- Dễ sợ! Nhìn đẹp quá ha!

Vòng vàng (n): golden necklace
Mới (in this case - adv): just
Mua (v): buy
Đẹp (n): pretty, beautiful
Nhìn (v): look
2. 
- Oanh với Triết yêu nhau 10 năm rồi đó, dễ sợ chưa?
- Ừa, yêu lâu ghê ha!

Yêu (v): love
Năm (n): year
Lâu (adj): long (time)
Ừa (a.k.a ừ) (exclamation): yes


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype