Language Fact: Viêm màng túi

Posted: Monday, April 10, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

Viêm màng túi

Viêm (danh từ) - hiện tượng tổn thương ở một bộ phận cơ thể.

Màng (danh từ) - lớp mô mỏng bọc ngoài các bộ phận bên trong cơ thể.

Túi (danh từ) - bộ phận may liền vào áo hay quần, dùng để đựng vật nhỏ đem theo người

Viêm màng túi là cụm từ chỉ tình trạng hết tiền, rỗng túi, không còn tiền để tiêu

Ví dụ:

A: B ơi, chiều nay tao đi mua sắm, mày đi cùng không?

B: Không, mày đi đi. T đang viêm màng túi, tháng này chưa có lương.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Viêm (noun) – Inflammation - a condition in which a part of the body becomes red, sore and swollen because of infection or injury.

Màng (noun) – Membrane - a thin layer of skin or tissue that connects or covers parts inside the body.

Túi (noun) – Pocket - a small piece of material like a small bag sewn into or onto a piece of clothing so that you can carry things in it.

Together, “Viêm màng túi” means the state of being out of money.


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype