Language Fact: Tầm thường

Posted: Monday, February 13, 2017

Learning Vietnamese online - Living in Vietnamese

Tầm and thường are two of length measurement in the ancient China. They are not very long. Therefore, it has a new derived meaning: mediocre, which is not very good; of only average standard.

Tầm và thường là 2 đơn vị đo chiều dài thời cổ đại Trung Hoa. Đó là những độ dài không lớn lắm. Từ đó phái sinh ra một nghĩa mới: bình thường, không có gì xuất sắc

Example/ Ví dụ: 

Họ đã thay thế một người lãnh đạo tuyệt vời bằng một người tầm thường khác.

They have replaced a great leader with a mediocre one.

Anh ấy rất giàu nên không thích ăn những món ăn tầm thường.

He is so rich that he dislikes eating those mediocre dishes.

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype