Language Fact: Hiềm khích & Quá Khích

Posted: Monday, January 23, 2017

Learning Vietnamese in Ho Chi Minh City with VLS

Quá khích

Quá – exceedingly

Khích - intense

Quá khích is exceedingly intense in social conflict. (negative inference)

Hiềm khích

Hiềm – hate

Khích – the crack, the hole

Together, Hiềm khích means deeply hating other people.

-------------------------------------

Quá khích

Quá – quá mức, vượt mức

Khích – mạnh mẽ, quyết liệt

Quá khích có nghĩa là mạnh mẽ và quyết liệt quá mức trong đấu tranh xã hội (hàm ý chê)

Hiềm khích

Hiềm – ghét

Khích – vết nứt, lỗ thủng

Có nghĩa là: Thù ghét nhau sâu sắc


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype