Language Fact: Bá đạo

Posted: Monday, April 3, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

Từ này được xuất hiện ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, miêu tả sự quyết đoán, bản lĩnh vô song của bậc anh hùng, đại tài.

Tuy nhiên hiện nay giới trẻ sử dụng từ bá đạo với ý nghĩa chỉ những sự vật, hiện tượng có tính chất vô địch, vô đối, không thể sánh được, không ai sánh bằng.

Ví dụ: Cách anh ta chụp hình thật bá đạo!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bá đạo

Bá đạo is a Sino-Vietnamese which firstly appeared in the Spring and Autumn -  Warring States period of China. This phrase originally used to describe the heroes’ decisiveness and bravery.

However, nowadays, the Vietnamese young people use it as an adjective to describe the people, things or phenomena which is unmatched and incomparable.

Ex: The way he takes the picture is incomparable!

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype