How to read Vietnamese currency (Audio)

Posted: Friday, March 10, 2017

Learning Vietnamese online - Live in Vietnamese

 

THOUSAND can be pronounced as NGHÌN or NGÀN.


In daily life, with any multiple of 10 (from 10 to 90), Vietnamese usually use “CHỤC” instead of “MƯƠI”.


For example :
20, 000 vnd - Hai mươi nghìn/ngàn - Hai chục 
90, 000 vnd - Chín mươi nghìn/ngàn - Chín chục

 

It’s "Mười một nghìn/ngàn" (11.000 VND) but "Hai mốt nghìn/ngàn" (21.000 VND)

 

When 500 VND or 50,000 VND , or 500,000 VND… go with another number, they can be read as RƯỠI (a half ).


For example:
1,500 vnd - Một nghìn/ngàn rưỡi
150,000 vnd - Một trăm năm mươi nghìn/ngàn - Một trăm rưỡi

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 | 0934.044.669 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype