Learn Vietnamese online: The word "expensive" in Hà Nội and in Sài Gòn.

Posted: Tuesday, December 4, 2018

Learn Vietnamese online: The word "expensive" in Hà Nội and in Sài Gòn.
 
(English caption below)
 
Q: Nói “expensive” ở Hà Nội và ở Sài Gòn có khác nhau không? 
A: Có!
  •  Ở Sài Gòn là "Mắc". 
Ví dụ: 
1.
- Chị ơi, cái áo này giá bao nhiêu? (How much is this shirt?)
- 200 ngàn, em. (200 thousand.)
- Mắc quá! Bớt đi chị! (That's expensive! Discount, please!)
2.
- Cửa hàng đó bán mắc lắm. Đừng mua. (That shop sells at high price. Don't shop there.)
 
  •  Còn ở Hà Nội thì là "Đắt".
Ví dụ:
1.
- Chị ơi, cái túi này giá bao nhiêu? (How much is this bag?)
- 500 nghìn, em. (500 thousand.)
- Đắt quá! Có giảm giá không, chị? (That's expensive! Any discount?)
2.
- Cửa hàng đấy bán đắt lắm. (That shop sells at high price.)
 
Tuy nhiên, người Sài Gòn cũng sử dụng từ "Đắt" trong "bán đắt"/ "đắt khách" với nghĩa là "có rất nhiều khách, đông khách, kinh doanh tốt".
 
Do đó, khi các anh chị đi ra Hà Nội và thấy một cửa hàng đông khách thì các anh chị đừng nói với chủ cửa hàng hay người bán hàng là "Cửa hàng chị bán đắt quá!" như một lời khen nha. Người chủ hay người bán hàng sẽ không thân thiện với anh chị nữa đâu vì thấy rằng anh chị đang nói quá thẳng là "your store sells at high price."
 
 
Q: Is it different when saying “expensive” in Hà Nội and in Sài Gòn? 
A: Yes!
 
If you're living in Ho Chi Minh City (Saigon), just say "Mắc".
 
And if you're living in Hanoi, the word is "Đắt".
 
However, Saigonese also use the word "đắt" for another meaning in the phrase "bán đắt"/ "đắt khách" which is "having a lot of customers, good business".
 
Therefore, if you are traveling to Hà Nội, don't say to the owner/ the shop assistant that "Cửa hàng chị bán đắt quá!" when you see her store having a lot of customers as a compliment. She would get mad at you or not be friendly with you anymore because she would understand that you are directly stating that "your store sells at a high price".

Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0934 04 46 69 | 0911 63 22 77 | 0911 70 22 55 (Available 24/24)

 

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0869 098 049 (Available 24/24) - nhu.le@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype