Learn Vietnamese online: Sá và Xá

Posted: Monday, March 12, 2018

Learn Vietnamese online: Xá vs Sá

 

Another fun and interesting Vietnamese language fact for those who are learning Vietnamese!

 

Sá and xá are pronounced approximately the same (S and x are pronounced like "sh" and "s" in English respectively) but they have different meanings.

"Xá" is a Sino-Vietnamese word which means 'house, reside' (Ex: trạm xá (infirmary), kí túc xá (dorm),…)
 
"Sá" is a pure-Vietnamese word which means 'road, way, path' (Ex: đường sá (roads), ngoài đường ngoài sá,...)
 
-------------
Mặc dù được phát âm tương tự, hai từ "xá" và "sá" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau:
 
"Xá" là từ gốc Hán, có nghĩa là nhà ở (phố xá, trạm xá, kí túc xá,...).
 
"Sá" là từ thuần Việt, có nghĩa là đường nhỏ, đường mòn (đường sá, ngoài đường ngoài sá,...)
 

Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype