Learn Vietnamese online: Sá và Xá

Posted: Monday, March 12, 2018

Learn Vietnamese online: Xá vs Sá

 

Another fun and interesting Vietnamese language fact for those who are learning Vietnamese!

 

Sá and xá are pronounced approximately the same (S and x are pronounced like "sh" and "s" in English respectively) but they have different meanings.

"Xá" is a Sino-Vietnamese word which means 'house, reside' (Ex: trạm xá (infirmary), kí túc xá (dorm),…)
 
"Sá" is a pure-Vietnamese word which means 'road, way, path' (Ex: đường sá (roads), ngoài đường ngoài sá,...)
 
-------------
Mặc dù được phát âm tương tự, hai từ "xá" và "sá" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau:
 
"Xá" là từ gốc Hán, có nghĩa là nhà ở (phố xá, trạm xá, kí túc xá,...).
 
"Sá" là từ thuần Việt, có nghĩa là đường nhỏ, đường mòn (đường sá, ngoài đường ngoài sá,...)
 

Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 70 22 55 | 0934 04 46 69 | 0911 63 22 77 (Available 24/24)

 

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0869 098 049 (Available 24/24) - nhu.le@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype