Learn Vietnamese online: Phải chi/giá như/giá mà | Learning Vietnamese - VLS

Learn Vietnamese online: Phải chi/giá như/giá mà

Posted: Tuesday, July 31, 2018

Learn Vietnamese online - Live in Vietnamese

A word a day keeps the dictionary away


PHẢI CHI/ GIÁ MÀ/ GIÁ NHƯ .... thì ......
= IF + SUBJECT + ONLY + VERB ...., ......

Ví dụ/example:

1. Phải chi tôi biết là người yêu cũ của tôi cũng tới tiệc sinh nhật của anh thì tôi đã không đến.
- If I only knew my ex-girlfriend also came to your birthday party, I wouldn't have come.

2. Giá mà chúng ta có thể không cãi vã nhau nữa thì tuyệt biết mấy.
- If we could only stop fighting, it would be great!

3. Giá như tôi biết nói tiếng Việt giỏi hơn thì tôi đã không cần đến phiên dịch cho buổi phỏng vấn hôm nay.
- If I only could speak Vietnamese better, I wouldn’t have hired a translator for the interview today.

 


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype