Learn Vietnamese online: NGAY | Learning Vietnamese - VLS

Learn Vietnamese online: NGAY

Posted: Monday, May 21, 2018

Learn Vietnamese online: NGAY ~ NOW/RIGHT (NOW/AT)

 

Ngay: phó từ, đặt sau động từ để biểu thị ý nghĩa hành động xảy ra nhanh, tức khắc;

Cũng có thể là trợ từ đặt trước trạng ngữ thời gian và địa điểm để nhấn mạnh.

 

Ngay: adverb, placed after the verb to express the meaning of action occurring quickly, immediately;

It can also be a particle placed before adverbial of time and place to emphasize.

 

Ví dụ:

1. Ca sĩ Sơn Tùng vừa phát hành bài hát mới: "Chạy ngay đi".

(Singer Sơn Tùng just released the new song: "Run now")

2. VLS đang có lớp học thử miễn phí. Đăng ký ngay!

(VLS is having free trial class. Sign up now!)

3. - Mua cơm tấm ở đâu thế, Ngọc?

- Ngay ở cổng ký túc xá.

(- Where did you buy cơm tấm, Ngọc?

- Right at the dorm's gate)

4. - Khi nào chúng ta đi siêu thị, em?

- Ngay bây giờ nhé!

(When will we go to the supermarket?

- Right now!)


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype