Learn Vietnamese online: NGAY

Posted: Monday, May 21, 2018

Learn Vietnamese online: NGAY ~ NOW/RIGHT (NOW/AT)

 

Ngay: phó từ, đặt sau động từ để biểu thị ý nghĩa hành động xảy ra nhanh, tức khắc;

Cũng có thể là trợ từ đặt trước trạng ngữ thời gian và địa điểm để nhấn mạnh.

 

Ngay: adverb, placed after the verb to express the meaning of action occurring quickly, immediately;

It can also be a particle placed before adverbial of time and place to emphasize.

 

Ví dụ:

1. Ca sĩ Sơn Tùng vừa phát hành bài hát mới: "Chạy ngay đi".

(Singer Sơn Tùng just released the new song: "Run now")

2. VLS đang có lớp học thử miễn phí. Đăng ký ngay!

(VLS is having free trial class. Sign up now!)

3. - Mua cơm tấm ở đâu thế, Ngọc?

- Ngay ở cổng ký túc xá.

(- Where did you buy cơm tấm, Ngọc?

- Right at the dorm's gate)

4. - Khi nào chúng ta đi siêu thị, em?

- Ngay bây giờ nhé!

(When will we go to the supermarket?

- Right now!)


Others

Help & support

CENTRAL CAMPUS ADDRESS

 

NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St. 

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the first building on your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

(Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Trường chúng tôi nằm ĐỐI DIỆN TOÀ NHÀ HTV.

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, toà nhà đầu tiên bên tay phải, VLS ở lầu 4.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam)

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 Am - 6:00 Pm

Teaching hours: Mon - Sat: 08:00 Am - 9:00 Pm and Sun 08:00 Am - 6:00 Pm

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0911 63 22 77 | 0911 70 22 55 | 0934 04 46 69 (Available 24/24)

 

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRICT 7 CAMPUS ADDRESS

 

SD-07 Green View Building, 31 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.

 

Working hours: Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm

Teaching hours: Mon - Sun: 08:00 Am - 9:00 pm 

 

Tel: (+84) 028 3910 0168 / 028 3910 3266

Hotline: 0869 098 049 (Available 24/24) - nhu.le@vlstudies.com

Email: contact@vlstudies.com | Web:www.vlstudies.com | Youtube channel: www.youtube.com/c/Vlstudies | Instagram: www.instagram.com/vlstudieshcmc | Facebook: www.facebook.com/vlstudies

Online support

Yahoo!

My status

Skype