Learn Vietnamese online: ...+ nhỉ/ha | Learning Vietnamese - VLS

Learn Vietnamese online: ...+ nhỉ/ha

Posted: Monday, April 23, 2018

Learn Vietnamese online: ...+ nhỉ/ha

 

Nhỉ/ ha are ending particles, used after a spoken word to express judgment:

- Đẹp nhỉ! (beautiful, isn’t it?)
- Vui quá ha! (fun, isn’t it?)
- Chán nhỉ!(boring, isn’t it?)

 

or indicate intimacy, gentle in the question:

- Anh ấy có đến không nhỉ? (Will he come?)
- Em có điện thoại không ha? (Do you have a phone?)

 

Note:

1. NHỈ is used by Nothern people and HA is used by southern people.
2. Southern people also use HEN/HENG instead of HA. 
Cái váy này đẹp hen? (This dress is nice, isn't it?)
Mua cái này heng?(How about buying this dress?)


Others

Help & support

Address

****NOTICE: You may find 2 addresses of 45 on Dinh Tien Hoang St.

Please look for HTV Building on the map (will be easier).

Our campus is located OPPOSITE HTV BUILDING.

Go into DMA (Agriculture Management Training Institute) Campus Gate, the building on  your right and to the 4th floor.  

4th floor, DMA Building, 45 Dinh Tien Hoang St, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Working hours: Mon - Fri: 8:00 - 18:00

Tel: (84-28) 39100168 / 39103266

Hotline: 0934.044.669 | 0911.63.22.77 | 0911.70.22.55 (Available 24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ

****CẢNH BÁO:  Bạn có thể tìm thấy 2 địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng.

Vui lòng tìm tòa nhà HTV trên bản đồ (sẽ dễ tìm hơn).

Trường chúng tôi ĐỐI DIỆN TÒA NHÀ HTV

Vào cổng Trường Cán bộ Nông nghiệp, VLS ở lầu 4 toà nhà bên tay phải.

Lầu 4, tòa nhà DMA, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Vietnam

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 18:00 

Điện thoại: (84-28)39100168 / 39103266 

Đường dây nóng: 0911.70.22.55 | 0934.044.669 | 0911.63.22.77 (24/24)

Email: contact@vlstudies.com | Web: www.vlstudies.com

Online support

Yahoo!

My status

Skype